Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số

Thông tin về chúng tôi

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MIC)

  • 18 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  • +84-24-39430204
    +84-24-37821766
  • Đơn vị đồng quản lý: Vụ Hợp tác quốc tế - Cục Chuyển đổi số quốc gia

Gửi tin nhắn cho chúng tôi