Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Chính quyền số

Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam để giám sát hoạt động hành chính

UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức đưa vào sử dụng Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam vào ngày 07/4/2022 phục vụ nhiệm vụ giám sát, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động cải cách hành chính. Đây là một cách làm mới ở tỉnh Quảng Nam nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp về hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Ảnh: Bản đồ thể chế Quảng Nam giám sát tiến độ giải quyết thủ tục hành chính (địa chỉ https://bandotheche.quangnam.gov.vn)

Ảnh: Bản đồ thể chế Quảng Nam giám sát tiến độ giải quyết thủ tục hành chính
(địa chỉ https://bandotheche.quangnam.gov.vn)

Vấn đề cần giải quyết

       Bản đồ thực thi thể chế khi mới vừa phát triển được tập trung để giúp lãnh đạo tỉnh, người dân và doanh nghiệp giám sát triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính hiển thị công khai qua 3 nội dung gồm: tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn, trước hạn từ 90% trở lên thể hiện màu xanh, từ 80% trở lên thể hiện màu vàng, từ 70% trở lên thể hiện màu cam và dưới 70% thể hiện màu đỏ; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt từ 50% trở lên thể hiện màu xanh, dưới 50% thể hiện màu đỏ; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt từ 25% trở lên thể hiện màu xanh, dưới 25% thể hiện màu đỏ.

Hiệu quả mang lại

     Nếu như trước đây, khi chưa có bản đồ thực thi thể chế thì việc theo dõi giám sát chỉ đạo của tỉnh đối với các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc chậm trễ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Từ khi đưa vào vận hành bản đồ thực thi thể chế thì số liệu được hệ thống tự động cập nhật hằng ngày nên giúp lãnh đạo tỉnh, sở ngành và lãnh đạo cấp huyện, xã theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đây cũng giúp cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính được công khai, minh bạch hơn.

     Theo ông Thái Hồng Nhất- Chủ tịch UBND phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ chia sẻ, chỉ cần truy cập vào bản đồ thực thi thể chế thì sẽ biết tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của phường được triển khai đến đâu, tồn đọng mức nào. Thông qua đây, giúp lãnh đạo phường kịp thời tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; thực hiện trả hồ sơ đúng hẹn, trước hẹn. Góp phần giúp người dân ưu tiên thực hiện giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Phường Tân Thành cũng thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần đối với thủ tục cấp bảo sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân; qua đó hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 tăng lên đáng kể. Nếu kiểm tra trên phần mềm thấy có hồ sơ gần đến ngày trả thì đôn đốc bộ phận chuyên môn giải quyết và trả hồ sơ cho đúng với thời gian quy định. "Nhờ có bản đồ thể chế nên chúng tôi kịp thời năm bắt tiến độ công việc để đôn đốc. Mọi dữ liệu, tiến độ, tỉ lệ đều hiển thị qua con số nên anh em nhìn vào đó sẽ biết nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính hoàn thành đến đâu. Rất hay và minh bach. Cùng với việc giám sát nhiệm vụ từ bản đồ thể chế thì chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo Tổ xung kích mô hình “Công dân không viết” tăng cường hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến để giảm bớt phiền hà" - Ông Nhất cho biết thêm. 

       Việc áp dụng bản đồ thể chế tỉnh Quảng Nam nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; xem xét vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

      Ông Avô Tô Phương- Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam đã giúp các địa phương nâng cao hiệu quả công tác giám sát nhiệm vụ. Trước đây, huyện Đông Giang vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hạn rất cao, luôn xếp vị trí thứ cuối của bảng xếp hạng. Sau khi tỉnh đưa bản đồ thể chế vào giám sát, huyện cũng đã vào cuộc tích cực, cập nhập hằng ngày để nắm được tỷ lệ giải quyết hồ sơ và các cấp độ của từng xã, thị trấn; đồng thời tạo điều kiện tốt hơn để UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban nhanh chóng giải quyết hồ sơ kịp thời, đảm bảo. “Từ khi ứng dụng chuyển đổi số, mà cụ thể là thực hiện theo bản đồ thể chế của tỉnh, Đông Giang có 80%-90% hồ sơ thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, luôn ở vùng xanh trên bản đồ. Trong thời gian tới, tôi hy vọng tỉnh tiếp tục nêu cao bản đồ thể chế phân tích sâu hơn, kỹ hơn, chính xác hơn nhằm phục vụ công tác CCHC” - ông Avô Tô Phương nhấn mạnh. 

Tổ chức triển khai

      Giải pháp tích hợp số liệu trên bản đồ thể chế: các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống Một cửa điện tử cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu qua hệ thống LGSP thông qua Web services. Hệ thống bản đồ thể chế sẽ sử dụng các Web services này để truy xuất dữ liệu và hiển thị tự động trên bản đồ.

       Để triển khai hiệu quả vài trò của bản bản đồ thực thi thể chế quản trị công trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 2078/UBND-NCKS ngày 07/4/2022 về việc sử dụng bản đồ thực thi thể chế phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, tỉnh Quảng Nam giao cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng chính thức bản đồ thực thi thể chế tỉnh tại địa chỉ http://bandotheche.quangnam.gov.vn  để kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện thủ tục hành chính và các chỉ tiêu về cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh. Lấy kết quả hoàn thành các chỉ tiêu trên Bản đồ thực thi thể chế để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân người đứng đầu. 

     Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng Bản đồ thực thi thể chế vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và xem xét trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để kiểm tra số liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cập nhật, xử lý, trả kết quả trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với kết quả thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

      Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc sử dụng dữ liệu, hiển thị số liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống chuyên ngành đảm bảo số liệu hiển thị đồng bộ, thống nhất tại Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam. 

Bài học kinh nghiệm

    Từ khi áp dụng bản đồ thể chế để quản trị công đã góp phần giúp cho việc triển khai công tác cải cách hành chính ở Quảng Nam đạt nhiều kết quả khả quan. Việc gắn trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu của các cơ quan hành chính vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã thay đổi tác phong, lề lối làm việc. Từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã đều vào cuộc tập trung giải quyết hồ sơ phát sinh, không còn để tồn đọng, kéo dài như trước đây. Thông qua số liệu hiển thị hằng ngày trên bản đồ, lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước sẽ theo dõi đôn đốc, nhắc nhở bộ phận thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tập trung giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay Quảng Nam đã cung cấp 1.459 DVC TT mức độ 3,4, trong đó, cấp huyện 226 DVC mức 3,4; cấp xã 95 DVC TT mức độ 3,4. Đã thực hiện tích hợp trên Cổng DVC Quốc gia 1.398 DVC, đạt tỷ lệ 95,8%.

     Có thể khẳng định, nhờ có bản đồ thể chế nên hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Quảng Nam đã được chuyển biến rõ nét. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết nhiệm vụ được giám sát, nhắc nhở hằng ngày thông qua số liệu hiển thị trên bản đồ thể chế.

Kế hoạch tiếp theo

    Hiện nay, bản đồ thể chế tỉnh Quảng Nam được mở rộng để cập nhật dữ liệu về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công, số lượng tổ công nghệ cộng đồng, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, thanh toán trực tuyến. Qua đây giúp cho lãnh đạo, cơ quan chức năng dễ dàng giám sát, đôn đốc những tồn đọng trong công tác quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ. 

      Tới đây với, bản đồ thực thi thể chế có thể mở rộng qua giám sát tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo các địa phương; công khai tỉ lệ thu ngân sách... Từ đó sẽ phát huy được ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý thực hiện cải cách hành chính và điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn Quảng Nam được hiện đại hơn./.   

Nguyễn Hoàng Thọ

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, tỉnh Quảng Nam

Đang tải

Bài liên quan