Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Dịch vụ Phản ánh hiện trường trên nền tảng “Hue-S”
Chính quyền số

Dịch vụ Phản ánh hiện trường trên nền tảng “Hue-S”

Từ năm 2018, Thừa Thiên Huế bắt tay vào phát triển dịch vụ Phản ánh hiện trường trên nền tảng Hue-S nhằm tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân. Tất cả các ý kiến, nguyện vọng, bức xúc của người dân đều được chính quyền tiếp nhận xử lý.

Hue-S: Những bài toán khó trong quản lý và trong xã hội được giải quyết thông qua Hue-S
Chính quyền số

Hue-S: Những bài toán khó trong quản lý và trong xã hội được giải quyết thông qua Hue-S

Việc triển khai thành công ứng dụng Hue-S có một phần không nhỏ trong việc tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý của người dân, căn cứ trên nhu cầu của người dân mong muốn các ứng dụng phục vụ trong hệ sinh thái, hệ thống các dịch vụ đô thị thông minh mà Hue-S mang sứ mệnh phải hoàn thiện và đáp ứng các nhu cầu này.

Hue-S: Nền tảng Đô thị thông minh và Chính quyền số
Chính quyền số

Hue-S: Nền tảng Đô thị thông minh và Chính quyền số

Hue-S là ứng dụng nền tảng di động được xây dựng theo hướng super App (siêu ứng dụng trên nền tảng di động) với định hướng một ứng dụng duy nhất tích hợp. Hue-S vừa triển khai các dịch vụ đô thị thông minh phục vụ người dân doanh nghiệp vừa ứng dung Chính quyền số phục vụ công tác chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước tỉnh.

Thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh  để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại tỉnh Hậu Giang
Chính quyền số

Thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại tỉnh Hậu Giang

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang có nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành và giám sát tập trung các hệ thống thông tin dùng chung và chuyên ngành của tỉnh.

Triển khai áp dụng Nền tảng Sổ tay đảng viên tại Thái Nguyên
Chính quyền số

Triển khai áp dụng Nền tảng Sổ tay đảng viên tại Thái Nguyên

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và quản lý Đảng viên là nhiệm vụ cần thiết và đã được các cấp, ngành của tỉnh tập trung cụ thể hóa thông qua ứng dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên” với phương châm “Nâng cao nhận thức, thống nhất hành động” trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Tuyên Quang xây dựng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đến cấp xã
Chính quyền số

Tuyên Quang xây dựng Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đến cấp xã

Đến nay, hệ thống hội nghị giao ban điện tử tỉnh Tuyên Quang đã được đầu tư tới 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đồng thời bổ sung, nâng cấp các điểm cầu đã triển khai đảm bảo yêu cầu kết nối thông suốt toàn bộ hệ thống và đảm bảo ổn định, hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành góp phần quan trọng trong hoạt động của Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh
Chính quyền số

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành góp phần quan trọng trong hoạt động của Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Ninh là hệ thống thông tin  dùng chung được xây dựng và áp dụng thống nhất, phục vụ việc gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu điện tử; xử lý thông tin, giải quyết công việc,  theo dõi thực hiện chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước và cấp uỷ Đảng thuộc 3 cấp trong tỉnh và liên thông với trục văn bản quốc gia qua mạng máy tính.