Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Kinh tế số & Xã hội số

Công an Hải Dương phát huy hiệu quả vai trò thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của tỉnh Hải Dương

Xác định hoàn thành Đề án 06 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, từ tháng 02/2022 đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 đã được Công an tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả.

Giai đoạn 2020 - 2021, với quyết tâm chính trị cao độ và nỗ lực vượt khó, Công an tỉnh Hải Dương là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc hoàn thành 2 Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD gắn chip điện tử. Bước vào thực hiện Đề án 06 trong giai đoạn hiện nay với các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều và chưa từng có tiền lệ, toàn lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đang ngày đêm triển khai các nhóm nhiệm vụ của Đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Với vai trò thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 trong lực lượng cũng như trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo Công an 12 huyện, thị xã, thành phố và 235/235 Công an cấp xã tham mưu với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và thành lập Tổ công tác. Phần việc này đã được hoàn thành từ sớm, vạch ra phương hướng thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Công an Hải Dương

Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết liệt chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc; cán bộ chiến sỹ được tập huấn kiến thức cơ bản về Đề án 06, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc - bên cạnh những thuận lợi đó thì khó khăn mà Công an Hải Dương gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 nối tiếp khó khăn: cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân lực, nguồn kinh phí phục vụ triển khai thực hiện Đề án chưa đảm bảo; mặc dù công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên nhưng nhiều người dân, cơ quan, đơn vị chưa thực sự nhận thức đầy đủ nội dung, vị trí, tầm quan trọng của Đề án 06 cũng như tiện ích, quyền lợi được hưởng khi Đề án 06 được thực hiện, một bộ phận người dân chưa hình thành thói quen trong việc sử dụng các ứng dụng của công nghệ số…

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao đổi với lãnh đạo chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện các nội dung của Đề án 06

Trước thực trạng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh đề xuất các giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành các nhóm nhiệm vụ của Đề án đúng tiến độ. Một trong những chuyển biến tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh phải kể đến là, với sự tham mưu quyết liệt của Công an tỉnh, mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ đã được tăng cường, đặc biệt, các cơ quan tham mưu giúp việc đã thường xuyên trao đổi, phối hợp, triển khai nhiệm vụ trên nhóm Zalo; duy trì, thực hiện tốt chế độ báo cáo ngày, tháng.

Đối với các nhiệm vụ của Đề án 06 thuộc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, biện pháp đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Cụ thể:

Đối với nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến dân cư, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến dân cư theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06. Bên cạnh đó, đã tham mưu UBND tỉnh tiến hành tổng kết Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; rà soát kết quả thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú, đảm bảo các điều kiện thực hiện Luật Cư trú về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Đối với nhóm nhiệm vụ phục vụ phát triển công dân số, đến ngày 20/11/2022, Công an tỉnh đã duy trì thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo 100% dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” theo quy định. Đã tiến hành tuyên truyền, vận động, tổ chức cấp CCCD gắn chíp cho 1.490.337/1.627.975 công dân trên địa bàn tỉnh (đạt 91.5%). Số công dân còn lại chưa được cấp CCCD gắn chip do đang đi lao động, học tập tại nước ngoài (82.968 công dân). Hiện 100% công dân trên địa bàn tỉnh đã được Công an tỉnh thông báo số định danh cá nhân và được hướng dẫn để tự kiểm tra thông tin của bản thân. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã thu nhận được 451.051 hồ sơ định danh điện tử. Số công dân đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử là: 51.953 trường hợp. Hiện việc cung cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân sử dụng các dịch vụ tiện ích số đang được triển khai thực hiện quyết liệt.

Đối với nhóm tiện tích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành kết nối phục vụ việc giải quyết 11/11 TTHC của ngành Công an (gồm: Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD; Cấp lại, đổi thẻ CCCD; Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú; Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy; Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; Thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu). Riêng đối với thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, đến nay, Công an tỉnh đã triển khai dịch vụ công này tại 150 đơn vị Công an xã, phường, thị trấn đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

CBCS Công an tỉnh trong quá trình thực hiện các nhóm nhiệm vụ thuộc Đề án 06

Quá trình thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06, Công an tỉnh đã gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, từng cá nhân, trong đó nêu cao vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu mỗi đơn vị.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đề án 06 đặt ra, suốt thời gian qua, lực lượng Công an, nhất là lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã đã và đang căng mình triển khai các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống” bền vững, lâu dài bởi đây là yêu cầu có ý nghĩa sống còn đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chú trọng gắn việc làm sạch dữ liệu dân cư với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, đối tượng, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; đồng thời tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip và hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện. Khối lượng công việc bộn bề, cán bộ Công an cơ sở làm việc đến 22h hàng ngày, 07 ngày/tuần và không có ngày nghỉ lễ.

Công an xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc hỗ trợ đưa người cao tuổi đến trụ sở làm CCCD gắn chip

Lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh cấp CCCD cho nhân dân trong suốt dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Không khó để bắt gặp cảnh các nữ Công an xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương mang theo con nhỏ đi làm trong những ngày cuối tuần hay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lễ Quốc khánh... Tối ngày 30/4, khi Đoàn công tác đột xuất của Công an tỉnh do Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đến đến kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án 06 tại Công an xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, Trung tá Vương Thị Tú Linh - Trưởng Công an xã cùng anh em Công an xã đang khẩn trương rà soát, thống kê, sắp xếp tài liệu, đánh số hàng trăm tập hồ sơ của công dân để nhanh chóng chuyển lên Công an huyện. Con gái của chị lên cơ quan cùng mẹ, vừa học xong bài và đang thơ thẩn chơi trong khuôn viên Ủy ban xã. Trung tá Vương Thị Tú Linh - Trưởng Công an xã Hồng Phong, huyện Nam Sách cho biết: “Trong lần tổng rà soát làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ triển khai Đề án 06, Công an xã Hồng Phong đã tăng cường bố trí cán bộ, chiến sĩ thực hiện công việc ngoài giờ hành chính; không chỉ rà soát lại trên máy, chúng tôi bố trí thời gian đến từng nhà, gặp từng nhân khẩu để đối chiếu thông tin hiện có và thông tin đã được thu thập trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Con đi làm cùng mẹ vào ngày cuối tuần hay ngày lễ là thực tế mà chị em cán bộ Công an xã đang dần thích nghi. Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng thì việc sắp xếp, cân đối giữa việc cơ quan và việc gia đình là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Trước đây khi thực hiện chiến dịch cấp CCCD gắn chip, chúng tôi đã được tập dượt nên không còn quá lạ lẫm”.

Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra đột xuất kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tại Công an xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách tối 30/4

Hiện Công an tỉnh đang bước vào giai đoạn “nước rút” trong đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06. Công an tỉnh đang tăng cường hướng dẫn cơ quan, đơn vị, tổ chức, sở, ban, ngành có chức năng tiếp nhận, giải quyết TTHC, giao dịch dân sự nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Cùng với đó, Công an tỉnh đang triển khai mô hình các dịch vụ công trực tuyến tại các xã, phường, thị trấn; triển khai mô hình tiếp nhận thông báo lưu trú… Việc nhập dữ liệu của các tổ chức chính trị xã hội như: Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Hội người cao tuổi… cũng đang được Công an tỉnh khẩn trương triển khai.

Với khối lượng công việc lớn, không dễ thực hiện, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện Đề án 06 phải vừa làm vừa nghiên cứu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thì kết quả đạt được trong thời gian qua của toàn lực lượng Công an tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn và tính chủ động của mỗi đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Đề án 06 là mục tiêu mà Công an Hải Dương phấn đấu thực hiện bằng được không chỉ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia mà còn để khẳng định năng lực, trách nhiệm, danh dự của lực lượng CAND Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Hải Dương riêng; đồng thời tiếp tục phát huy thành tích đi đầu mà Hải Dương đã đạt được trong thực hiện 2 Đề án lớn của Bộ Công an giai đoạn vừa qua, thiết thực góp phần xây dựng lực lượng Công an Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đang tải

Bài liên quan