Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Chính quyền số

Đổi mới công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế

Giai đoạn vừa qua, công tác thông tin đối ngoại đã có những điều chỉnh để thích ứng với tình hình mới, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành Ngoại giao đã giao. Dịch bệnh Covid-19 ập đến và gây ảnh hưởng nặng nề trên toàn thế giới, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là Covid-19 đã giúp thế giới nhận ra vai trò của công nghệ thông tin, của chuyển đổi số. Trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra, khi mà sự kết nối về không gian, giữa lãnh thổ và lãnh thổ, giữa con người và con người bị đứt gãy, thì công nghệ thông tin đã đưa thế giới và con người trở lại gần nhau hơn. Những hội nghị trực tuyến, những buổi làm việc song phương, đa phương, thậm chí đàm phán, thỏa thuận, ký kết đều thông qua màn hình. Đây chính là thời điểm tất cả các nước trên thế giới nhận ra tầm quan trọng và hiệu quả của chuyển đổi số và Việt Nam là một trong các nước nhanh chóng bắt nhịp, áp dụng công nghệ thông tin để triển khai nhanh, hiệu quả các hoạt động quản lý, vận hành kinh tế, xã hội đất nước. Đây là tiền đề quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số.

Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp duy nhất thuộc Sở Ngoại vụ, có chức năng thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Chất lượng Bản tin đối ngoại Hải Phòng ngày càng được nâng cao

Những năm qua, Sở Ngoại vụ đã chỉ đạo Trung tâm triển khai công tác thông tin đối ngoại theo hướng chủ động, kịp thời, tích cực, sáng tạo và hiệu quả. Bản tin đối ngoại Hải Phòng do Trung tâm xây dựng và phát hành ngày càng được nâng cao về chất lượng, với các chuyên mục được thiết kế và trình bày hấp dẫn, nội dung và chất lượng bài viết được nâng cao. Các Bản tin đối ngoại song ngữ Anh – Việt được phát hành hàng quý không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá hiệu quả về thành phố mà thực sự trở thành một sản phẩm văn hóa đọc quen thuộc của nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại với phương châm: “Thiết thực, hiệu quả, lấy học viên làm trung tâm” đã góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho các CBCC, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng là một trong các địa phương đi đầu trong việc cung cấp thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ, nội dung phong phú hướng tới các cá nhân và tổ chức nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Từ năm 2021, Trung tâm được lãnh đạo Sở giao quản lý vận hành Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ, gồm 05 ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung, Hàn, Nhật. Đề án Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ do Sở Ngoại vụ chủ trì xây dựng được thành phố phê duyệt vào đúng thời điểm bùng nổ công nghệ số. Đề án là tâm huyết của tập thể lãnh đạo Sở về việc xây dựng kênh cung cấp toàn diện, hiệu quả, đa ngôn ngữ các thông tin như tình hình phát triển kinh tế - văn hóa -xã hội quảng bá về danh lam, thắng cảnh, về các chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, tình hình hợp tác và hội nhập quốc tế của thành phố. Để thực hiện được điều đó, khối lượng tin bài cần xử lý trong một năm là vô cùng lớn: hơn 3000 tin bài sưu tầm; 300 tác phẩm các thể loại tin, bài, phóng sự, ảnh, tranh minh họa, đồ họa…; hàng nghìn tin/bài dịch xuôi, dịch ngược sang 04 ngôn ngữ nước ngoài. Khối lượng công việc lớn và phức tạp, đòi hỏi sự tập trung cao độ, chính xác, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các phòng chuyên môn với Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại, tập trung tối đa nguồn lực hiện có để cung cấp nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và toàn diện bức tranh về thành phố, đất nước tới các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới. Lần đầu tiên thành phố có một kênh thông tin đa ngôn ngữ chính thống, với khối lượng tin bài đa dạng, nội dung phong phú, sinh động, chất lượng, hình ảnh đẹp, ngày càng thu hút được sự quan tâm, theo dõi rất lớn của độc giả trong và ngoài nước. Qua gần 2 năm vận hành, đến nay, Cổng đã nhận được hơn 63.000 lượt truy cập, đặc biệt nhiều bài viết ngôn ngữ nước ngoài về kinh tế, văn hóa, du lịch về thành phố đạt hàng nghìn lượt truy cập.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, truyền thông quảng bá về đất nước trên một Khung thống nhất sẽ giúp thế giới nhận diện hình ảnh, qua đó, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, du lịch, giao thương, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao lợi thế cạnh tranh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc chuyển dần trọng tâm quảng bá xuống các địa phương và tạo ra những câu chuyện đặc biệt, lấy địa phương làm “nền tảng” để xây dựng hình ảnh quốc gia và tăng dần thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu là nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn này. Hải Phòng là địa phương đi đầu trong việc xây dựng và vận hành Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ - nơi mà mỗi độc giả tìm đến không chỉ thấy được bức tranh tổng thể về kinh tế xã hội mà còn là đánh giá được về hệ giá trị, chất lượng cuộc sống, tiềm năng kinh doanh, văn hóa – di sản, du lịch và xuất xứ sản phẩm của địa phương – những chỉ số đang được đưa vào bộ chỉ số để đánh giá thương hiệu hình ảnh của quốc gia.

Các danh lam, thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử với hình ảnh đẹp, hấp dẫn được đăng trên các Bản tin đối ngoại góp phần quảng bá về thành phố

Xác định thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; thời gian tới Trung tâm chủ động triển khai các giải pháp sau:

Một là, nghiên cứu, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại ngắn hạn và dài hạn trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Hai là, tích cực triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và xu hướng truyền thông mới, nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại đảm bảo chính xác – kịp thời – thu hút – hấp dẫn – hiệu quả và đa ngôn ngữ.

Ba là, không ngừng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tạo điều kiện để viên chức và lao động Trung tâm được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí, công nghệ thông tin, quản trị cổng thông tin điện tử, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông…nhằm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại của đơn vị.

Bốn là, ưu tiên nguồn lực về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và con người vận hành hiệu quả Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ và Bản tin đối ngoại của thành phố.

Tin tưởng rằng tiếp tục đi đúng định hướng đã chọn và triển khai hiệu quả các giải pháp nêu trên, Trung tâm sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cốt lõi của công tác thông tin đối ngoại là mang Việt Nam đến với thế giới và mang thế giới gần hơn với Việt Nam, xây dựng hình ảnh, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng./.

TRẦN NGỌC HƯƠNG

Đang tải

Bài liên quan