Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Nghệ An hướng tới trường học không dùng tiền mặt
Kinh tế số & Xã hội số video

Nghệ An hướng tới trường học không dùng tiền mặt

Thay vì nạp tiền trực tiếp tại các trường học, việc thanh toán qua tài khoản đang được nhiều trường học ở Nghệ An áp dụng và đem lại thuận tiện cho nhiều phụ huynh, học sinh và các nhà trường.

Hue-S: Nền tảng Đô thị thông minh và Chính quyền số
Kinh tế số & Xã hội số video

Hue-S: Nền tảng Đô thị thông minh và Chính quyền số