Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Chính quyền số

Quận Kiến An quyết tâm cao trong thực hiện Chuyển đổi số

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quận Kiến An xác định chủ đề các năm 2022 và 2023 đều bao gồm nội dung: “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị - Thu hút đầu tư - Thực hiện chuyển đổi số”, cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị quận nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội quận dựa trên việc áp dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, trên nền tảng công nghệ số, dữ liệu số. Chuyển đổi số được yêu cầu hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp; giúp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội quận, gắn với mục tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh, hướng tới xây dựng quận Kiến An phát triển nhanh bền vững.

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quận Kiến An xác định chủ đề các năm 2022 và 2023 đều bao gồm nội dung: “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị - Thu hút đầu tư - Thực hiện chuyển đổi số”, cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị quận nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội quận dựa trên việc áp dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, trên nền tảng công nghệ số, dữ liệu số. Chuyển đổi số được yêu cầu hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp; giúp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội quận, gắn với mục tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh, hướng tới xây dựng quận Kiến An phát triển nhanh bền vững.

 

Chất lượng hạ tầng mạng được cải thiện, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được nâng cao

Ủy ban nhân dân quận Kiến An đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về nền tảng, dữ liệu dùng chung làm cơ sở thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số; đã có nhiều hội nghị, chương trình hoạt động nhằm nâng cao nhận thức được tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học. Hạ tầng số được cải thiện với số trạm phát sóng tăng, tốc độ di động tăng; trạm phát sóng 4G/5G tại khu vực Trung tâm quận được triển khai.

Dịch vụ công trực tuyến tăng trưởng mạnh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn quận tăng theo từng tháng; theo đánh giá gần nhất, đến hết tháng 4/2023; quận Kiến An đạt mức trên 86%. Chỉ số xếp hạng theo bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đứng vị trí thứ 2 toàn thành phố (chỉ số công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia).


Ký số được triển khai rộng rãi đến phòng, ban, đơn vị thuộc quận, việc xây dựng hồ sơ công việc, trình ký số được tiến hành đồng bộ, thường xuyên. Toàn quận có 100% phòng chuyên môn và UBND các phường thực hiện ký số tổ chức của cơ quan. Tỷ lệ văn bản UBND quận ban hành có chữ ký số cá nhân lãnh đạo UBND quận đạt 97%. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử đạt 100%, trừ văn bản mật. Tỷ lệ văn bản sử dụng chữ ký số của các phòng chuyên môn và UBND các phường đạt từ 93% trở lên (trừ văn bản mật).

100% các cơ sở y tế, khám chữa bệnh triển phần mềm Quản lý bệnh viện, kết nối dữ liệu liên thông với Cổng thông tin giám định Bảo hiểm xã hội…
Tại các địa phương, đơn vị đã xác định rõ việc đề cao vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của người đứng đầu; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để tổ chức chỉ đạo thực hiện. Nâng cao nhận thức và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 
Phát triển chính quyền số quận Kiến An cơ bản đã được triển khai áp dụng tổng thể, toàn diện; có mô hình hoạt động được thiết kế, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số; đưa hoạt động của các cấp ủy, chính quyền lên môi trường số, đảm bảo an toàn thông tin.

Quận Kiến An xác định Chuyển đổi số không chỉ là công việc riêng của hệ thống chính quyền, mà là yêu cầu chung của toàn xã hội; các Thành viên tổ công nghệ số đã và đang là người đi đầu trong việc sử dụng tài khoản VNeID, đăng nhập và sử dụng DVCTT trên các Cổng dịch vụ công; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân” tự sử dụng DVCTT để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người biết cách sử dụng tài khoản VNeID, đăng nhập và sử dụng DVCTT trên các Cổng dịch vụ công.

Mô hình “Hòm thư góp ý - Mặt trận lắng nghe ý kiến nhân dân”

Với mục tiêu đặt ra: Tiếp cận, có đóng góp vào phát triển chung về Kinh tế số của thành phố; quận Kiến An tập trung phát triển công nghệ số phục vụ hoạt động du lịch thông minh như: Ra mắt công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch, địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hóa”  tại 6/14 di tích: Đình Quy Tức (phường Phù Liễn), đình Đẩu Sơn (phường Văn Đẩu), đình Khúc Trì (phường Ngọc Sơn), đình Phù Lưu (phường Tràng Minh), đền Kiến Vũ (phường Bắc Sơn), đình Trữ Khê (phường Quán Trữ) giúp du khách thập phương, nhân dân trong và ngoài địa bàn quận tìm kiếm các thông tin góp phần tuyên truyền, quảng bá giá trị kiến trúc nghệ thuật, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa - du lịch. Triển khai thực hiện bản đồ số hoá dữ liệu di tích, điểm tham quan tại danh thắng cấp Quốc gia Núi Vọ….

Triển khai mô hình chợ dân sinh chuyển đổi số tại 100% các chợ truyền thống do các tổ chức tổ chức Đoàn thể chính trị phát động (Đoàn Thanh niên, Hội nông dân); hỗ trợ đăng ký thông tin và tạo hơn 100 mã QR code cho các gian hàng tại các chợ. Đồng thời ra mắt 4 khu phố 4.0 tại các tuyến đường Hoàng Thiết Tâm - phường Bắc Sơn, tuyến đường Trần Thành Ngọ - phường Trần Thành Ngọ, tuyến đường Trần Nhân Tông - phường Nam Sơn, tuyến đường Lê Duẩn - phường Quán Trữ với tổng số khoảng 180 cửa hàng được đăng ký thông tin, tạo mã QR.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân”

Chỉ đạo các nhà trường tăng cường triển khai công tác tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục đã phối hợp với các ngân hàng, Công ty Cổ phần MISA để thực hiện việc thanh toán điện tử tại đơn vị.

Chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục

Những kết quả đạt được trong công tác Chuyển đổi số đã tác động tích cực, giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn quận Kiến An hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện, hiệu quả hơn; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Trong thời gian tới, quận Kiến An tiếp tục tập trung chỉ đạo, quán triệt với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận dựa trên áp dụng công nghệ số, dữ liệu số tiến tới xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Kiến An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Văn phòng HĐND&UBND Quận Kiến An,TP. Hải Phòng

Đang tải

Bài liên quan