Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Kinh tế số & Xã hội số

Quảng Nam: Bưu chính công ích đồng hành giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đã rất quyết tâm và nỗ lực trong công tác triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ vậy nên đã góp phần đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính.

Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ BCCI tại huyện biên giới Tây Giang

Triển khai có lộ trình

Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết  định 143/QĐ-UBND thực hiện Đề án triển khai thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI. Theo đó, Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa của 5 huyện và 7 xã sẽ thực hiện thí điểm mô hình này. Trong đó, Bưu điện sẽ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và không lấy tiền công. Bước đầu thi điểm đã tiết kiệm thờigian, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; giảm số lượng cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp; tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa các cấp...

Từ kết quả đạt được qua đề án thí điểm, đến năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu là tập trung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; 100% TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã chậm nhất là cuối năm 2023.

Dịch vụ BCCI đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC

Nội dung các công việc được chuyển giao bao gồm: hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí; số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; luân chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; thực hiện các dịch vụ phụ trợ cho việc giải quyết TTHC cho công dân như photo, scan các loại văn bản, giấy tờ…

 Danh mục các TTHC thực hiện chuyển giao được UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, UBDN cấp huyện, xã căn cứ tình hình thực tế để phê duyệt bổ sung danh mục TTHC chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận.

Kết quả khả quan

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương nên đến nay, tại cấp tỉnh có 16/16 sở, ban, ngành đã chuyển giao sang BCCI. Tại  cấp huyện có 18/18 huyện đã bố trí nhân viên Bưu điện tại Bộ phận Một cửa để tiếp nhận trả kết quả giải quyết TTHC; 12/18 huyện, thị xã, thành phố đã chuyển giao cho Bưu điện tiếp nhận, còn 6 huyện đang triển khai. Cấp xã đã có 4/241 xã đã chuyển giao sang BCCI.

Thống kê giai đoạn 2019-2021 có tổng cộng gần 600.000 hồ sơ được chuyển giao sang dịch vụ BCCI. Trong năm 2022, tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI là 473.484 hồ sơ (tỷ lệ 50,07%), trong đó, tiếp nhận 15.815 hồ sơ; trả kết quả 454.752 hồ sơ, vừa tiếp nhận vừa trả kết quả: 2.957 hồ sơ.

Từ 01/01/2023 đến nay, tổng số hồ sơ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI là 70.702 hồ sơ (tỷ lệ 34,03%), trong đó, tiếp nhận 3.285 hồ sơ, chuyển trả 65.937 hồ sơ, tiếp nhận và chuyển trả (2 chiều) 1.444 hồ sơ qua dịch vụ BCCI.

Kiểm tra hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại TP Tam Kỳ

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam Phạm Thị Ngọc Quyên cho biết, để có được những kết quả khả quan nêu trên là nhờ sự chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương với doanh nghiệp BCCI trong việc triển khai Đề án. Sự quyết tâm của ngành Bưu điện tỉnh rất nhiệt tình, phối hợp nhuần nhuyễn cùng chính quyền để thực hiện.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu tổ chức tuyên truyền cho người dân qua nhiều hình thức như tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội…Định kỳ hằng quý tổ chức họp để báo cáo đánh giá kết quả và hàng năm tổ chức các đợt kiểm tra thực hiện.

"Cùng với đó nhờ triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền nên người dân nắm vững chủ trương và tích cực hưởng ứng thực hiện. Theo ghi nhận, từ khi mới triển khai, tâm lý bà con còn e ngại việc gửi - nhận TTCH qua Bưu điện. Tuy nhiên những khó khăn này đến nay cơ bản khắc phục được. Công dân, doanh nghiệp đánh giá cao việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI" - Bà Phạm Thị Ngọc Quyên cho biết thêm.

Việc chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện ở Quảng Nam được thực hiện có hiệu quả cao trong thời gian qua, giúp giảm tải áp lực của cơ quan Nhà nước trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính nói riêng và hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh nói chung./.

 

Tác giả Nguyễn Hoàng Thọ  - Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam

Đang tải

Bài liên quan