Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Chính quyền số video

“Sổ Tay Đảng Viên Điện Tử”- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng - tỉnh Thái Bình

Triển khai từ tháng 5/2021, đến nay phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình thí điểm thực hiện tại 12 tổ chức đảng, gần 500 đảng viên được cài đặt ứng dụng khai thác, sử dụng. Sau gần 6 tháng thử nghiệm, phần mềm đã đạt được mục tiêu đề ra là cung cấp một cách có hệ thống các thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh bảo đảm chính xác, kịp thời đến với đảng viên; thông qua phần mềm cung cấp cho đảng viên kho tư liệu phong phú về học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Theo ANTV – Truyền hình CAND

Đang tải

Bài liên quan