Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Chính quyền số

Tăng cường chuyển đổi số trên địa bàn Huyện Đan Phượng - Xây dựng mô hình

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 20/12/2021 của Huyện ủy Đan Phượng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện Đan Phượng về xây dựng mô hình thôn, cụm dân cư, tổ dân phố thông minh; UBND huyện Đan Phượng triển khai mô hình điểm xây dựng thôn thông minh tại 04/04 thôn thuộc xã Song Phượng làm cơ sở đánh giá hiệu quả, nhân rộng mô hình ra toàn huyện.

 

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 20/12/2021 của Huyện ủy Đan Phượng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện Đan Phượng về xây dựng mô hình thôn, cụm dân cư, tổ dân phố thông minh; UBND huyện Đan Phượng triển khai mô hình điểm xây dựng thôn thông minh tại 04/04 thôn thuộc xã Song Phượng làm cơ sở đánh giá hiệu quả, nhân rộng mô hình ra toàn huyện.

Theo đó, chỉ trong 15 ngày triển khai (từ ngày 05 đến 19/10/2022), xã Song Phượng, huyện Đan Phượng đã triển khai xây dựng mô hình "Thôn thông minh" trên nền tảng là các "Tổ tự quản thông minh" và những "Công dân số" đến 4 thôn và 36 tổ tự quản trên địa bàn. Xã đã thành lập 1 Tổ Công nghệ số cộng đồng xã; 4 Tổ hỗ trợ công nghệ số cộng đồng ở 4 thôn phối hợp với các Tổ trưởng tổ Đảng, Tổ trưởng tổ tự quản "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vừa khảo sát, vừa hướng dẫn 100% hộ dân trên địa bàn tham gia tìm hiểu chuyển đổi số, phổ cập kiến thức chuyển đổi số cộng đồng, các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng phương thức thanh toán điện tử, giao dịch thương mại điện tử... 

Sáng ngày 04/11/2022, tại xã Song Phượng, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng mô hình "Thôn thông minh" trên địa bàn xã Song Phượng, huyện Đan Phượng… từ đó làm cơ sở để nhân rộng ra các địa phương khác.   

 

Đồng chí Trần Đức Hải , Bí thư Huyện ủy Đan Phượng khen thưởng

các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình thôn Thông minh

 

Phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả xây dựng mô hình "Thôn thông minh" trên địa bàn xã Song Phượng, đồng chí Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng đã biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, nhân dân xã Song Phượng trong thực hiện mô hình “Thôn thông minh”. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đã đạt được góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Đức Hải , Bí thư Huyện ủy Đan Phượng phát biểu.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả đạt được tại xã Song Phượng, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng phát động và tổ chức nhân rộng mô hình “Thôn thông minh” trên địa bàn huyện; yêu cầu UBND huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai mô hình “Thôn thông minh” để thúc đẩy chuyển đổi số từ cộng đồng. Đến nay, toàn huyện đã thành lập 16 Tổ công nghệ số các xã, thị trấn, 129 Tổ công nghệ cộng đồng thôn, cụm dân cư, tổ dân phố với tổng số 1.015 thành viên. Các Tổ công nghệ đã thực hiện hiệu quả các nội dung về Phổ cập số, tập huấn số, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt tài khoản thanh toán điện tử, lắp đặt camera an ninh…

Kết quả đạt được đã góp phần góp phần nâng cao hiệu quả điều hành của cấp ủy, chính quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 20/12/2021 của Huyện ủy Đan Phượng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đến năm 2025 và những năm tiếp theo./.

Đang tải

Bài liên quan