Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Chính quyền số

Thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại tỉnh Hậu Giang

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang có nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành và giám sát tập trung các hệ thống thông tin dùng chung và chuyên ngành của tỉnh.

Mục đích, vấn đề cần giải quyết

Xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết  thông qua Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025” với 29 nhiệm vụ cụ thể.

Trong bối cảnh tỉnh Hậu Giang là tỉnh nông nghiệp, các chỉ số xếp hạng công nghệ thông tin (Vietnam ICT Index) những năm gần đây còn thấp, nguồn nhận lực công nghệ thông tin hạn chế về số lượng và chất lượng, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề xuất UBND tỉnh thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở. 

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh có nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành và giám sát tập trung các hệ thống thông tin dùng chung và chuyên ngành của tỉnh, đồng thời, trực tiếp tham mưu các nội dung kỹ thuật cho các nhiệm vụ trong Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 để đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, có tính liên thông, hướng tới mục tiêu chung.
 

 

Cách làm, hiệu quả mang lại

 

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, trình UBND tỉnh Hậu Giang và được phê duyệt tại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang. Đây là cột mốc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Hậu Giang trong việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với việc thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng của đơn vị quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, quản lý tập trung, thống nhất các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công của Tỉnh, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh… Đồng thời, biên chế của Trung tâm được tăng lên thành 20 biên chế (tăng gấp 2,5 lần so với Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông trước đây).

Sau 01 năm hoạt động, Trung tâm phát huy hiệu quả làm đầu mối quản lý tập trung các hệ thống ứng dụng dùng chung của tỉnh như:
- Ứng dụng di động Hậu Giang: Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2021, tổng số lượt tải và cài đặt và sử dụng phần mềm hơn 30.000 lượt, số phản ánh được tiếp nhận để xử lý: 1.422 phản ánh, phản ánh đã xử lý: 1.329 phản ánh, chiếm 93,5%. Đặc biệt từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021 trung bình mỗi ngày hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 30 phản ánh liên quan đến các thắc mắc về giãn cách xã hội và tình hình covid trong tỉnh, góp phần giúp người dân hiểu rõ về các chủ trương của tỉnh trong công tác phòng, chống Covid-19.
- Vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh với 26 máy chủ và các thiết bị hỗ trợ. Hầu hết các phần mềm dùng chung của tỉnh đều được cài đặt tập trung tại trung tâm này và được giám sát 24/7, đảm bảo các hệ thống dùng chung của tỉnh hoạt động ổn định. Ngoài ra, Trung tâm còn trực tiếp vận hành các hệ thống dùng chung của các Bộ ngành triển khai xuống địa phương. 
- Giám sát 300 địa chỉ báo điện tử, 40 trang facebook theo dõi đặc biệt, trung bình mỗi tuần giám sát được hơn 2.000 tin bài viết về Hậu Giang đăng tải trên Internet, trong đó: tin tích cực chiếm 16%; tin tiêu cực chiếm 9%, ngoài ra là tin trung lập khoảng 75%. Độ chính xác phân loại tin tức đạt trên 85%.
- Giám sát giao thông (camera an ninh): Trung tâm đang quản lý tích hợp 60 camera đang hoạt động tại các tuyến đường chính của tỉnh như Quốc lộ 1A, quốc lộ 61C để phục vụ điều tra, quản lý phương tiện ra vào tỉnh, giám sát công tác an toàn giao thông…

Trong năm 2021, Trung tâm là đơn vị chủ lực về kỹ thuật để triển khai các dự án trong Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang.

Có thể nói, tuy mới được thành lập nhưng kết quả ban đầu cũng đã khẳng định được hiệu quả chắc chắn và vai trò quan trọng của Trung tâm tại tỉnh Hậu Giang trong việc thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số. 
 

 

Bài học rút ra

 

Để chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh thành công thì không phụ thuộc vào xuất phát điểm, không chỉ là vấn đề công nghệ mà phải là sự kết hợp nhiều yếu tố như định hướng đúng, sự quyết tâm của lãnh đạo, phương thức tổ chức quản lý điều hành, đơn vị trực tiếp triển khai, nguồn nhân lực…, trong đó đơn vị trực tiếp tham gia triển khai có vai trò hết sức quan trọng, đóng vai trò hạt nhân để tham gia các nội dung về kỹ thuật, cũng như triển khai dự án.

Việc xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, là tiền đề để quá trình chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang trong những năm tới đạt được những kết quả cao hơn. 

Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang sẽ tiếp tục tham khảo kinh nghiệm của các địa phương trên cả nước, cũng như kinh nghiệm quốc tế để nâng cao hơn nữa hiệu quả, vai trò của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang./.
 

 

Đang tải

Bài liên quan