Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Chính quyền số

Triển khai áp dụng Nền tảng Sổ tay đảng viên tại Thái Nguyên

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và quản lý Đảng viên là nhiệm vụ cần thiết và đã được các cấp, ngành của tỉnh tập trung cụ thể hóa thông qua ứng dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên” với phương châm “Nâng cao nhận thức, thống nhất hành động” trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Mục đích, vấn đề cần giải quyết

Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, với nhiều giải pháp đồng bộ và cụ thể. Đặc biệt triển khai Quyết định số 27-QĐ/TW ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng giai đoạn 2021-2025, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và quản lý Đảng viên là nhiệm vụ cần thiết và đã được các cấp, ngành của tỉnh tập trung cụ thể hóa thông qua ứng dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên” với phương châm “Nâng cao nhận thức, thống nhất hành động” trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Cách làm, hiệu quả mang lại

“Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên” được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại dễ dàng sử dụng trên thiết bị di động (hệ điều hành iOS và Android), đồng thời tương thích các trình duyệt trên web thông dụng. “Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên” là ứng dụng đầu tiên được tích hợp các công nghệ hiện đại, điển hình như:

- Công nghệ định danh điện tử (eKYC): Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt; nhận diện ký tự để đọc các thông tin từ thẻ đảng tự động và đối chiếu thông tin Đảng viên tức thời tự động để xác thực chính xác, nhanh chóng của Đảng viên. Với eKYC Đảng viên dễ dàng thông qua thẻ đảng đề đăng ký tài khoản; quản lý thông tin cá nhân duy nhất và an toàn trên môi trường số.
- Cộng nghệ tổng hợp tiếng nói (TTS):  Tạo ra tiếng nói của con người nhân tạo có ngữ điệu tự nhiên từ các văn kiện, trang tin hoạt động của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên hỗ Đảng viên mọi lúc, mọi nơi chủ động nghe các thông tin hoạt động, chuyên đề, chương trình của Đảng. Từ đó giúp các chính sách, đường lối và hoạt động …..
- Trợ lý ảo Đảng bộ tỉnh: Trợ lý ảo với các công nghệ hiện đại xuất hiện trên ứng dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử Thái Nguyên” sẽ tự động trả lời các câu hỏi của Đảng viên về các điều lệ, quy chế, quy định hoạt động, xây dựng và phát triển Đảng. Trong tương lại trợ lý ảo là bộ phận đặc lực của BCH Đảng bộ tỉnh hỗ trợ tự động 24/7 cho các tổ chức Đảng, Đảng viên…

Với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong “Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên” giúp các tổ chức Đảng và Đảng viên tỉnh Thái Nguyên dễ dàng tiếp cận, tham gia hoạt động của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trên môi trường số thuận lợi và an toàn như: Thông tin hoạt động, văn kiện của Đảng; Quản lý hồ sơ đảng viên; quản lý tổ chức đảng; Sinh hoạt chi bộ; Học tập nghị quyết/ chuyên đề; Quản lý thông tin và tài liệu Đảng viên; Trao đổi thông tin giữa các Đảng viên; Đóng góp ý kiến; Đóng góp ý kiến dự thảo các văn bản ...

Triển khai “Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên” sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng Đảng viên và các nội dung công tác xây dựng đảng ở cơ sở bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhất, phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng.

Bài học rút ra

Trong vòng 02 tuần triển khai thử nghiệm (từ ngày 02/01/2022) đã triển khai cài đặt 100% đảng viên (khoảng 5.000 đảng viên) thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh được các tổ chức đảng và đảng viên tiếp nhận và đánh giá cao. Hiện Sở TT&TT tiếp tục tham mưu Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp các tính năng phù hợp tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển đảng.

Đang tải

Bài liên quan