Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Câu chuyện
Chuyển đổi số
Kinh tế số & Xã hội số

Trường Tiểu học Nam Hải ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học.

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong đó xác định Giáo dục là một trong 8 lĩnh vực cần được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trước tiên. Việc chuyển đổi số trong giáo dục thành công sẽ giúp thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Xã hội số. Có hai nội dung chính cần tập trung trong việc chuyển đổi số, đó là: Chuyển đổi số trong quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát làm trì trệ mọi hoạt động kinh tế xã hội, học sinh không thể đến trường, chuyển đổi số thực sự trở thành một quá trình mà kết quả của nó có thể là một diện mạo giáo dục hoàn toàn mới, với phương thức, cách thức, phương pháp, kĩ thuật, công cụ và phương tiện mới.

1. Thực trạng thực hiện chuyển đối số tại trường Tiểu học Nam Hải.

Hiện nay việc thực hiện chuyển đổi số tại trường Tiểu học Nam Hải đã diễn ra nhưng đó vẫn là việc làm mang tính tự phát, chưa có sự kết nối, liên thông và chỉ dừng lại ở một khía cạnh công việc của nhà trường, chưa mang tính tổng thể, đồng bộ. Chuyển đổi số trong nhà trường được thể hiện qua các phần mềm như: quản lý điểm, mã định danh học sinh, giáo viên: truong.csdl.moet.gov.vn; phần mềm tập huấn bồi dưỡng thường xuyên, đánh giá công chức: TEMIS, ETEP; Phần mềm cho kế toán tài chính: MISA; Truyền đạt nội dung thông tin đến cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh: Zalo, SMS.... Dạy học trực tuyến trong thời gian đại dịch Covid bùng phát mạnh.

2. Những khó khăn, thách thức khi thực hiện chuyển đổi số.

- Sự thận trọng trong việc đổi mới.

- Hạn chế về kiến thức tin học phổ thông, kĩ năng sử dụng các phần mềm.

- Tài chính là một trong những khó khăn lớn đối với nhà trường trong vấn đề cân nhắc và lựa chọn các phần mềm ứng dụng hiệu quả.

- Thiếu sự hướng dẫn và chiến lược chuyển đổi số.

3. Mục tiêu

- Năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021 và 2021 - 2022 là 3 năm học nhiều khó khăn với thầy và trò trường Tiểu học Nam Hải. Đại dịch Covid -19 bùng phát làm xáo trộn việc dạy học của giáo viên lẫn việc học của học sinh. Nhà trường đã có những bối rối trong năm học đầu tiên dạy học trực tuyến và vững vàng hơn trong hai năm học tiếp theo. Thực sự, dạy học trực tuyến là cơ hội thay đổi nhận thức, kĩ năng chuyển đổi số của đội ngũ giáo viên nhà trường và năng lực số của học sinh. Trường Tiểu học Nam Hải xác định rõ mục tiêu chuyển đổi số là:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung làm nền tảng xây dựng các phần mềm, công cụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.

- Xây dựng môi trường làm việc, môi trường học tập thông minh trên nền tảng số.

- Qua các tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực.

- Giúp giáo viên, học sinh tiếp cận, làm quen và làm chủ công nghệ số.

- Tiến hành chuẩn hóa hệ thống phần mềm chỉ đạo, quản lý, tổ chức hoạt động dạy học sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo tính khả thi.

4. Giải pháp để giải quyết vấn đề

Dựa trên những mục tiêu đó, nhà trường mạnh dạn áp dụng một số giải pháp sau:

1. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, PH - HS về chuyển đổi số và ứng dụng CNTT vào dạy học.

2. Chuẩn bị đội ngũ nhân lực, tăng cường quản lý việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn kĩ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công nghệ thông tin.

3. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng áp dụng công nghệ mới.

4. Xây dựng trang thông tin riêng mang tính thương hiệu của nhà trường như: Website, Zalo, Facebook, khaosat.me...

5. Thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục, tìm nguồn tài trợ, tích cực trang bị cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập.

5. Bài học kinh nghiệm 

Trong quá trình trường Tiểu học Nam Hải triển khai chuyển đổi số, một số bài học được rút ra như sau:

- Luôn được sự quan tâm sát sao của Sở giáo dục và Phòng Giáo dục.

- Các mục tiêu được tiến hành nghiêm túc có sự giám sát của BGH và lãnh đạo cấp trên.

- Cán bộ giáo viên trong nhà trường cần trau dồi kinh nghiệm cũng như trang bị kiến thức về công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời cho công tác giảng dạy và quản lí hồ sơ học sinh trên phần mềm trực tuyến.

6. Kết luận

Việc chuyển đổi số trong giáo dục tại trường Tiểu học Nam Hải đã và đang tác động tích cực, mang lại hiệu quả cao trong quản lý, dạy học, phòng chống dịch trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đà trên tiến trình chuyển đổi số toàn diện giai đoạn tiếp theo.

 

Đang tải

Bài liên quan